Innkalling til årsmøte 2020 i Hesseng idrettslag

TIL MEDLEMMENE I HESSENG IDRETTSLAG

Styret innkaller herved til årsmøte i Hesseng Idrettslag.

Årsmøtet avholdes den 13. mai klokken 18.00 i Barentshallen

Saker som et medlem ønsker tatt opp på årsmøtet, må sendes styret senest 4. mars til post@hessengil.no eller pr. post til ‘Hesseng IL, Postboks 71, 9912 Hesseng’. Sendes saker pr. post skal disse være sendt i god tid slik at det er mottatt av styret senest 9. mars.

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på våre nettsider: hessengil.no.

Saksliste

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov § 5 til § 8. Denne kan du lese her.

Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen

Styret
Hesseng Idrettslag

Del : Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterEmail this to someone