Retningslinjer og kjøreregler overfor foreldre.

foreldrevett fotball

(NFF) Norges Fotballforbund har utarbeidet ‘Foreldrevettregler’ som vi i Hesseng Idrettslag stiller oss 100% bak. Vi oppfordrer alle til å lese igjennom dette.

  1. Støtt opp om klubbens arbeid – gjennom foreldremøter forankres fotballens og klubbens verdisyn.
  2. Møt fram til kamper og treninger – du er viktig både for spillerne og miljøet.
  3. Gi oppmuntring til alle spillerne i med- og motgang – dette gir trygghet, trivsel og motivasjon for å bli i fotballfamilien lenge.
  4. Vi har alle ansvar for kampmiljøet – gi ros til begge lag for gode prestasjoner og Fair Play.
  5. Respekter trenerens kampledelse – konstruktiv dialog om gjennomføring tas med trener og klubb i etterkant.
  6. Respekter dommerens avgjørelser – selv om du av og til er uenig!
  7. Det er ditt barn som spiller fotball. Opptre positivt og støttende – da er du en god medspiller!

Det handler om respekt – ikke sant?

(Foto|Flickr –MSC U15 Green)

Del : Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterEmail this to someone