Årsmøte Hesseng IL 17.mars 2021

Årsmøte i klubben onsdag 17.mars kl. 18.00.

Gjennomføres på det nye idrettshuset på Sandnes.

Saksliste:

 1. Åpning.
  1. Kort informasjon om kunstgressbaneprosjektet
 2. Godkjenning av innkalling.
 3. Godkjenning av saksliste.
 4. Valg av:
  1. Dirigent
  2. Referent
  3. Tellekorps
 5. Årsberetning fra:
  1. Hovedstyret
  2. Fotballgruppa
  3. Allidrettsgruppa
  4. Tennisgruppa
 6. Fastsette medlemskontingent og treningsavgifter.
  1. Kontingent – styret foreslår ingen endring av kontingent (300,- for enkeltmedlem og 500 for familiemedlemsskap)
  2. Treningsavgift fotball – Styret foreslår noen endringer:
   1. Jenter / gutter 7, 9 og 11 – 400,-
   2. Jenter /gutter 13 – 600,-
   3. Jenter / gutter 15 og 17 – 800,-
 1. Senior – fastsettes av A-lagsgruppa i henhold til budsjett.
 1. Regnskap og budsjett
  1. Godkjenning av regnskap for 2020
  2. Godkjenning av budsjett for 2021
 2. Innkomne saker
  1. Endring av styresammensetning – Forslag: funksjonen anleggsansvarlig opprettes.
  2. Fremtidig klubbhus – Forslag: Årsmøtet gir styret fullmakt til å starte forprosjekt med tanke på å bygge klubbhus. Styret gis også fullmakt til å finne midlertidig løsning for lager og garderober.
  3. Kompensasjon til trenere – Forslag: Årsmøtet åpner for at trenere på lagene i ungdomsfotball og seniorfotball får en økonomisk kompensasjon. Styret gis fullmakt til å utarbeide retningslinjer.
 3. Valgkomiteens innstilling legges fram på årsmøtet.
 4. Avslutning med trekking av gavekort (trimkasse).

 

Saksliste i Word

 

Vel møtt!

Del : Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterEmail this to someone